LUIKA

Serveis per a les persones

LUIKA ofereix serveis a les empreses del tercer sector dirigides a les persones amb diversitat funcional.


Som una societat cooperativa catalana limitada, d'iniciativa social,

sense ànim de lucre i solidària.


La nostra missió és promocionar el benestar de les persones amb diversitat funcional per mitjà de la transmissió d’una visió més expansiva i aplicada dels valors ètics i socials.


Treballem oferint suport educatiu, de lleure i de formació a empreses i entitats del Tercer Sector de serveis dirigits a persones amb diversitat funcional.